Tipărire

INFORMAȚII privind crearea contului de acces pe pagina personală pentru vizualizarea situației şcolare şi financiare a studentilor/masteranzilor înscrişi la facultățile Universității „Spiru Haret” Bucureşti