Tipărire

Avand in vedere contextul actual al organizarii/desfasurarii activitatilor din cadrul proiectului “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”, contract nr.POCU82/3/7/104254 - (instituirea starii de urgenta in Romania, hotararile CNSSU, instructiunile AMPOCU pentru continuarea implementarii proiectelor - decizia 2123/12.03.2020, instructiunea 4/12.03.2020 ) etc.) evenimentul din cadrul subactitivității A 6.1. cu tema Abordarea integratoare a egalitatii de gen in politicile de ocupare a fortei de munca se va desfasura in regim la distanta in data de 18.03.2020, in intervalul orar 12-14, prin intermediul platformei de comunicare electronica Blackboard (prin postarea de prezentari, discuții tip forum etc.). 

 

Coordonator activități de mentorat,

prof.univ.dr. Răzvan-Lucian Andronic

Răzvan-Lucian Andronic