Director Departament:
Conf.univ.dr. Nadia Florea

Membri în Consiliul Facultății:
1. Conf.univ. dr. Todor Otilia
2. Conf.univ.dr. Florea Nadia
3. Lect. univ. dr. Bălan Cristiana
4. Student an III - PIPP - Cucerzan Simona
5. Student an II- Psihologie -Lupoi (Burda) Elena

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf. univ. dr. Ticuşan Marilena
2. Lect. univ. dr. Vancea Florin