Deschidere an universitar 2020

linkuri_deschidere_an_universitar

Conferinta

Anunt conferinta 22 mai 2020

HG_640_modificarea anexelor 1_6 HG 326_2019_licenta

HG_640_modificarea anexelor 1_6 HG 326_2019_licenta

Program secretariat

Program secretariat

Documente

Legea de înființare a Universității Spiru Haret

Legea nr. 443/05.07.2002 privind înființarea Universității Spiru Haret

Legea_320_modificare Legea nr. 443_2002 privind infiintarea USH_sediul

MO 782_12.09.2018 Hot. Nr 691 pentru modif si complet HG nr 185_2018 privind domeniile si programele de studii universitare de master acred. in anul univ. 2018-2019

HG_640_modificarea anexelor 1_6 HG 326_2019_licenta

HG_641_modifica anexe 1_2 HG 318_2019_master

 

 

 

Hotărâri de guvern privind înființarea și funcționarea specializărilor/ programelor de studii

HOTARARE DE GUVERN 739 DIN 2020

HOTARARE DE GUVERN 738 DIN 2020

HOTARARE DE GUVERN  299 DIN 2020

HOTARARE DE GUVERN  297 DIN 2020

HOTARARE DE GUVERN 185 DIN 2018

HOTARARE DE GUVERN 158 DIN 2018

HOTARARE DE GUVERN 615 DIN 2017

HOTARARE DE GUVERN 614 DIN 2017

HOTARARE GUVERN MONITORUL OFICIAL NR.732/21.09.2016 MONITORUL OFICIAL NR.732/21.09.2016

HOTARARE DE GUVERN  402 DIN 2016

HOTARARE DE GUVERN  376 DIN 2016

HOTARARE DE GUVERN  723 DIN 2015

HOTARARE DE GUVERN  595 DIN 2015

HOTARARE DE GUVERN  575 DIN 2015

HOTARARE DE GUVERN  729 DIN 2014

HOTARARE DE GUVERN  538 DIN 2014

HOTARARE DE GUVERN  527 DIN 2014

HOTARARE DE GUVERN  500 DIN 2013

HOTARARE DE GUVERN  447 DIN 2013

HOTARARE DE GUVERN  135 DIN 2013

HOTARARE DE GUVERN  564 DIN 2012

HOTARARE DE GUVERN  697 DIN 2011

HOTARARE DE GUVERN  595 DIN 2010

HOTARARE DE GUVERN  943 DIN 2009

HOTARARE DE GUVERN  467 DIN 2008

HOTARARE DE GUVERN  676 DIN 2007

 

Conducere

DECAN:  CONF. UNIV. DR. OTILIA TODOR ( Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Programul de audiente: miercuri 10.00-12.00

PRODECAN: LECT.UNIV. DR. GABRIELA CORNEA (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Programul de audiente: marti 10.00-12.00

DIRECTOR DEPARTAMENT:  CONF. UNIV. DR. ADINA BABONEA (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 Programul de audiente: luni 16.00-18.00

 

CONSILIUL FACULTATII

1.Conf. univ. dr. Todor Otilia - Decan

2.Conf univ. dr. Adina Babonea - Director de Departament

3. Lect. univ. dr. Cornea Gabriela- membru

4. Ivascu Bogdan - master An I - membru

5. Bobeș Marian - student Psihologie An II - membru

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

1. Conf. univ. dr. Adina Babonea - Director de Departament

2.Conf.univ.dr. Anca Andronic - membru

3. Lect. univ. dr. Cristiana Balan - membru

Secretariat

Secretariat
Functie Telefon Anul Responsabilitati
Secretar șef

MAGDALENA ILIE

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

021 455 10 64

0268 548 044 int 113

 I, II 

Masterate

Coordonarea activităților din secretariatul facultății

Secretar
CORNELIA PETRESCU
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Secretar
CIUCIU LOREDANA
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

021 455 10 64

0268 548 044 int 108

 

021 455 10 64

0268 548 044 int 108

I, II, III

Psihologie

 

 

PIPP

 

 

 

 

Program de lucru

cu

studenții / masteranzii

Luni                 12.00 - 14.00

Marți               13.00 - 15.00

Miercuri          12.00 - 14.00

Joi                    13.00 - 15.00 

Vineri              nu se lucrează cu publicul

 

Prezentare facultate

Hotărârea_Guvernului_nr_299_din_2020Misiune
Facultatea de Psihologie şi Pedagogie Braşov îşi propune să promoveze un sistem educaţional modern, centrat şi adaptat nevoilor studenţilor, în vederea  formării de specialişti performanţi în domeniile psihologiei şi pedagogiei, capabili să transfere în practică abilităţile şi cunoştinţele dobândite prin programele de studii urmate.
Obiective
Pentru realizarea misiunii ne-am stabilit următoarele obiective:
- creşterea continuă a calităţii actului de învăţământ;
- dezvoltarea continuă a competenţelor corpului profesoral prin programe de perfecţionare şi de cooperare naţionale şi internaţionale;
- dezvoltarea de noi parteneriate educaţionale cu instituţii de învăţământ superior (la nivel naţional şi internaţional);
- dezvoltarea continuă a relaţiilor cu comunitatea locală (prin derularea de proiecte şi programe comune);
- accentuarea dimensiunii practice a pregătirii profesionale a viitorilor specialişti prin metode inovative (work-shop-uri, şcoli de vară/iarnă, stagii de practică etc.);
- crearea unor programe postuniversitare în domenii noi sau în care se resimte acut nevoia de perfecţionare/formare continuă;
- dezvoltarea unor programe universitare de licenţă cu frecvenţă redusă sau la distanţă, pentru a veni în întâmpinarea nevoii persoanelor angajate, dar care doresc să îşi continue studiile;
- intensificarea activităţii de cercetare şi publicare a rezultatelor studiile întreprinse (cu predilecţie în reviste de specialitate cotate internaţional).

 

Facultatea de Psihologie şi Pedagogie îşi are sediul în Braşov, în clădirea Universităţii Spiru Haret din strada Turnului nr.7, dispunând de un local modern, practic, spaţios, luminos, elegant şi funcţional.  Facultatea dispune de numeroase săli şi laboratoare moderne: Laborator de Tehnologie Didactică, Laborator de Psihologie Experimentală, Laborator de Psihodiagnostic, Laborator de statistică şi prelucrare informatizată a datelor, Centrul de Cercetare în Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Centrul de Consiliere şi Orientare în carieră etc., toate fiind dotate cu aparatură şi mijloace didactice moderne, de ultimă generaţie.

 

Programe de studii derulate

Programul de studii universitare de licenţă în Psihologie, cu durata de 3 ani (180 credite transferabile)

Programul de studii universitare de licenţă în Pedagogia invatamantului primar si prescolar, cu durata de 3 ani (180 credite transferabile)

Programul de studii de masteratConsiliere educaţională (2 ani, 120 credite transferabile)

Programul de studii de masterat: Psihologie clinica si interventie psihologica  (2 ani, 120 credite transferabile)

Acreditare HG Licenta/Masterat