HG_640_modificarea anexelor 1_6 HG 326_2019_licenta

HG_640_modificarea anexelor 1_6 HG 326_2019_licenta

Program secretariat

Program secretariat

Departamentul de Psihologie şi Pedagogie

COMISII 2019-2020

 
 

 

COMISIA DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERA

Program de lucru:Marti  si Vineri  14.00 – 16.00 
 
  Coordonator CCOC Braşov: Conf. univ. dr. Anca Olga Andronic; Lect. univ. dr.Oriana Negulescu; Asist.univ.dr. Alexandra Piroiu  .
Obiectivele COCC

1. Consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor facultăţilor din cadrul Centrului Universitar Braşov: Psihologie şi Știintele Educatiei, Știinte juridice și economice;

2. Realizarea de studii şi cercetări privind inserţia pe piaţa muncii;

3. Susţinerea activităţilor de promovarea a ofertei universitare;

4. Promovarea şi optimizarea sănătăţii mentale şi a capacităţilor adaptative individuale;

5. Facilitarea adaptării studenţilor la mediul academic şi la contextul specific Universităţii Spiru Haret.

Comisia de Consiliere şi Orientare în Carieră Braşov (CCOC Braşov)
Servicii la dispoziţia studenţilor din Centrul Universitar Braşov Comisia poate oferi o gamă largă de servicii psihologice (evaluare şi consiliere psihologică, job club etc.). Deoarece CCOC Braşov este o structură a Universităţii Spiru Haret, accesul şi serviciile oferite de CCOC sunt gratuite.
Beneficiarii COCC
Beneficiarii CCOC Braşov: • Studenţii, personalul didactic şi nedidactic al Universităţii Spiru Haret, Centrul Universitar Braşov - Absolvenţii Universităţii Spiru Haret; - Firme şi organizaţii angajatoare din judeţul Braşov (inclusiv organizaţii neguvernamentale); - Instituţiile publice din judeţul Braşov.
Activităţi organizate de centru
Masuri strategice ale COCC Brasov
1. Dezvoltarea reţelei de peer-counsellor - analiza nevoilor de consiliere la nivel Centrului universitar Braşov; - realizarea unui plan de dezvoltare pentru 4 ani. 2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de consiliere oferite de centru - formarea peer consilierilor în cadrul unor şedinţe de optimizare profesională pe teme de interes din cadrul consilieii carierei şi dezvoltării de programe şi proiecte; - dezvoltarea de programe în cadrul modulelor: I. Autocunoaştere;II. Comunicare şi interrelaţionare; III. Managementul informaţiilor; IV. Planificarea carierei; V. Stil de viaţă sănătos; VI. Antreprenoriat. 3. Îmbunătăţirea ofertei serviciilor CCOC la cerinţele comunităţii academice şi pieţei forţei de muncă - realizare studiilor anuale privind oferta şcolar-profesională la nivelul judeţului şi adaptarea ei la cerinţele comunităţii locale şi ale pieţei muncii; - analiza nevoilor studenţilor de la facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Admministrative. 4. Dezvoltarea reţelei de servicii de consiliere a carierei la nivelul judeţului, la nivel naţional şi internaţional - parteneriat şi realizarea de acţiuni comune cu celelalte centre similare din Braşov, ţară; - parteneriate cu centre de consilierea carierei din cadrul universităţilor de renume; - imbunătăţirea comunicării cu Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, CJRAE etc. - implicarea în activităţile comunităţii (ONG-uri de profil). 5. Atragerea de fonduri prin proiecte cu finaţare europeană, naţională sau locală.
Intrebari frecvente
 

Conducere

DECAN:  CONF. UNIV. DR. OTILIA TODOR

PRODECAN: LECT.UNIV. DR. GABRIELA CORNEA

DIRECTOR DEPARTAMENT:  CONF. UNIV. DR. ADINA BABONEA

 

CONSILIUL FACULTATII

1.Conf. univ. dr. Todor Otilia - Decan

2.Conf univ. dr. Adina Babonea - Director de Departament

3. Lect. univ. dr. Cornea Gabriela- membru

4. Ivascu Bogdan - student Psihologie An III - membru

5. Bobeș Marian - student Psihologie An II - membru

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

1. Conf. univ. dr. Adina Babonea - Director de Departament

2.Conf.univ.dr. Anca Andronic - membru

3. Lect. univ. dr. Cristiana Balan - membru

Secretariat

Secretariat
Functie Telefon Anul Responsabilitati
Secretar șef

MAGDALENA ILIE

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

0268 548 044 int 113

 I, II 

Masterate

Coordonarea activităților din secretariatul facultății

Secretar
CORNELIA PETRESCU
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Secretar
CIUCIU LOREDANA
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

0268 548 044 int 108

 

I, II, III

Psihologie

 

 

PIPP

 

 

 

 

Program de lucru

cu

studenții / masteranzii

Luni                 12.00 - 14.00

Marți               13.00 - 15.00

Miercuri          12.00 - 14.00

Joi                    13.00 - 15.00 

Vineri              nu se lucrează cu publicul

 

Prezentare facultate

Misiune
Facultatea de Psihologie şi Pedagogie Braşov îşi propune să promoveze un sistem educaţional modern, centrat şi adaptat nevoilor studenţilor, în vederea  formării de specialişti performanţi în domeniile psihologiei şi pedagogiei, capabili să transfere în practică abilităţile şi cunoştinţele dobândite prin programele de studii urmate.
Obiective
Pentru realizarea misiunii ne-am stabilit următoarele obiective:
- creşterea continuă a calităţii actului de învăţământ;
- dezvoltarea continuă a competenţelor corpului profesoral prin programe de perfecţionare şi de cooperare naţionale şi internaţionale;
- dezvoltarea de noi parteneriate educaţionale cu instituţii de învăţământ superior (la nivel naţional şi internaţional);
- dezvoltarea continuă a relaţiilor cu comunitatea locală (prin derularea de proiecte şi programe comune);
- accentuarea dimensiunii practice a pregătirii profesionale a viitorilor specialişti prin metode inovative (work-shop-uri, şcoli de vară/iarnă, stagii de practică etc.);
- crearea unor programe postuniversitare în domenii noi sau în care se resimte acut nevoia de perfecţionare/formare continuă;
- dezvoltarea unor programe universitare de licenţă cu frecvenţă redusă sau la distanţă, pentru a veni în întâmpinarea nevoii persoanelor angajate, dar care doresc să îşi continue studiile;
- intensificarea activităţii de cercetare şi publicare a rezultatelor studiile întreprinse (cu predilecţie în reviste de specialitate cotate internaţional).

 

Facultatea de Psihologie şi Pedagogie îşi are sediul în Braşov, în clădirea Universităţii Spiru Haret din strada Turnului nr.7, dispunând de un local modern, practic, spaţios, luminos, elegant şi funcţional.  Facultatea dispune de numeroase săli şi laboratoare moderne: Laborator de Tehnologie Didactică, Laborator de Psihologie Experimentală, Laborator de Psihodiagnostic, Laborator de statistică şi prelucrare informatizată a datelor, Centrul de Cercetare în Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Centrul de Consiliere şi Orientare în carieră etc., toate fiind dotate cu aparatură şi mijloace didactice moderne, de ultimă generaţie.

 

Programe de studii derulate

Programul de studii universitare de licenţă în Psihologie, cu durata de 3 ani (180 credite transferabile)

Programul de studii universitare de licenţă în Pedagogie, cu durata de 3 ani (180 credite transferabile)

Programul de studii universitare de licenţă în Pedagogia invatamantului primar si prescolar, cu durata de 3 ani (180 credite transferabile)

Programul de studii de masteratConsiliere educaţională (2 ani, 120 credite transferabile)

Acreditare HG Licenta/Masterat
Studii de licenta Psihologie, Pedagogie download
Studii de licenta Pedagogia invatamantului primar si prescolar download
Studii de masterat download