DECAN:  CONF. UNIV. DR. OTILIA TODOR

PRODECAN: LECT.UNIV. DR. ALEXANDRA GOLOGAN

DIRECTOR DEPARTAMENT:  LECT. UNIV. DR. ADINA BABONEA

 

CONSILIUL FACULTATII

1.Conf. univ. dr. Todor Otilia - Decan

2. Lect univ. dr. Adina Babonea - Director de departament

3. Lect. univ. dr.Balan Cristiana- membru

4. Ivascu Bogdan - student Psihologie - membru

5. Panait Cristina - student PIPP - membru

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

1. Lect. univ. dr. Adina Babonea - Director de departament

2.Conf.univ.dr. Ticusan Marilena - membru

3. Lect. univ. dr. Vancea Florin - membru