Hotărârea_Guvernului_nr_299_din_2020Misiune
Facultatea de Psihologie şi Pedagogie Braşov îşi propune să promoveze un sistem educaţional modern, centrat şi adaptat nevoilor studenţilor, în vederea  formării de specialişti performanţi în domeniile psihologiei şi pedagogiei, capabili să transfere în practică abilităţile şi cunoştinţele dobândite prin programele de studii urmate.
Obiective
Pentru realizarea misiunii ne-am stabilit următoarele obiective:
- creşterea continuă a calităţii actului de învăţământ;
- dezvoltarea continuă a competenţelor corpului profesoral prin programe de perfecţionare şi de cooperare naţionale şi internaţionale;
- dezvoltarea de noi parteneriate educaţionale cu instituţii de învăţământ superior (la nivel naţional şi internaţional);
- dezvoltarea continuă a relaţiilor cu comunitatea locală (prin derularea de proiecte şi programe comune);
- accentuarea dimensiunii practice a pregătirii profesionale a viitorilor specialişti prin metode inovative (work-shop-uri, şcoli de vară/iarnă, stagii de practică etc.);
- crearea unor programe postuniversitare în domenii noi sau în care se resimte acut nevoia de perfecţionare/formare continuă;
- dezvoltarea unor programe universitare de licenţă cu frecvenţă redusă sau la distanţă, pentru a veni în întâmpinarea nevoii persoanelor angajate, dar care doresc să îşi continue studiile;
- intensificarea activităţii de cercetare şi publicare a rezultatelor studiile întreprinse (cu predilecţie în reviste de specialitate cotate internaţional).

 

Facultatea de Psihologie şi Pedagogie îşi are sediul în Braşov, în clădirea Universităţii Spiru Haret din strada Turnului nr.7, dispunând de un local modern, practic, spaţios, luminos, elegant şi funcţional.  Facultatea dispune de numeroase săli şi laboratoare moderne: Laborator de Tehnologie Didactică, Laborator de Psihologie Experimentală, Laborator de Psihodiagnostic, Laborator de statistică şi prelucrare informatizată a datelor, Centrul de Cercetare în Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Centrul de Consiliere şi Orientare în carieră etc., toate fiind dotate cu aparatură şi mijloace didactice moderne, de ultimă generaţie.

 

Programe de studii derulate

Programul de studii universitare de licenţă în Psihologie, cu durata de 3 ani (180 credite transferabile)

Programul de studii universitare de licenţă în Pedagogia invatamantului primar si prescolar, cu durata de 3 ani (180 credite transferabile)

Programul de studii de masteratConsiliere educaţională (2 ani, 120 credite transferabile)

Programul de studii de masterat: Psihologie clinica si interventie psihologica  (2 ani, 120 credite transferabile)

Acreditare HG Licenta/Masterat