COMISIE_AUDIT
COMISIE_CALITATE
COMISIE_CERCETARE_ȘTIINȚIFICA
CONSILIUL_FACULTATII
 
 

 

COMISIA DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERA

Program de lucru:Marti  si Vineri  14.00 – 16.00 
 
  Coordonator CCOC Braşov: Conf. univ. dr. Anca Olga Andronic; Lect. univ. dr.Oriana Negulescu; Asist.univ.dr. Alexandra Piroiu  .
Obiectivele COCC

1. Consilierea şi orientarea în carieră a studenţilor facultăţilor din cadrul Centrului Universitar Braşov: Psihologie şi Știintele Educatiei, Știinte juridice și economice;

2. Realizarea de studii şi cercetări privind inserţia pe piaţa muncii;

3. Susţinerea activităţilor de promovarea a ofertei universitare;

4. Promovarea şi optimizarea sănătăţii mentale şi a capacităţilor adaptative individuale;

5. Facilitarea adaptării studenţilor la mediul academic şi la contextul specific Universităţii Spiru Haret.

Comisia de Consiliere şi Orientare în Carieră Braşov (CCOC Braşov)
Servicii la dispoziţia studenţilor din Centrul Universitar Braşov Comisia poate oferi o gamă largă de servicii psihologice (evaluare şi consiliere psihologică, job club etc.). Deoarece CCOC Braşov este o structură a Universităţii Spiru Haret, accesul şi serviciile oferite de CCOC sunt gratuite.
Beneficiarii COCC
Beneficiarii CCOC Braşov: • Studenţii, personalul didactic şi nedidactic al Universităţii Spiru Haret, Centrul Universitar Braşov - Absolvenţii Universităţii Spiru Haret; - Firme şi organizaţii angajatoare din judeţul Braşov (inclusiv organizaţii neguvernamentale); - Instituţiile publice din judeţul Braşov.
Activităţi organizate de centru
Masuri strategice ale COCC Brasov
1. Dezvoltarea reţelei de peer-counsellor - analiza nevoilor de consiliere la nivel Centrului universitar Braşov; - realizarea unui plan de dezvoltare pentru 4 ani. 2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de consiliere oferite de centru - formarea peer consilierilor în cadrul unor şedinţe de optimizare profesională pe teme de interes din cadrul consilieii carierei şi dezvoltării de programe şi proiecte; - dezvoltarea de programe în cadrul modulelor: I. Autocunoaştere;II. Comunicare şi interrelaţionare; III. Managementul informaţiilor; IV. Planificarea carierei; V. Stil de viaţă sănătos; VI. Antreprenoriat. 3. Îmbunătăţirea ofertei serviciilor CCOC la cerinţele comunităţii academice şi pieţei forţei de muncă - realizare studiilor anuale privind oferta şcolar-profesională la nivelul judeţului şi adaptarea ei la cerinţele comunităţii locale şi ale pieţei muncii; - analiza nevoilor studenţilor de la facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Admministrative. 4. Dezvoltarea reţelei de servicii de consiliere a carierei la nivelul judeţului, la nivel naţional şi internaţional - parteneriat şi realizarea de acţiuni comune cu celelalte centre similare din Braşov, ţară; - parteneriate cu centre de consilierea carierei din cadrul universităţilor de renume; - imbunătăţirea comunicării cu Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, CJRAE etc. - implicarea în activităţile comunităţii (ONG-uri de profil). 5. Atragerea de fonduri prin proiecte cu finaţare europeană, naţională sau locală.
Intrebari frecvente