Director Departament:
Conf.univ.dr. Adina Babonea

Membri în Consiliul Facultății:
1. Conf.univ. dr. Todor Otilia
2. Conf.univ.dr. Adina Babonea
3. Lect. univ. dr. Bălan Cristiana
4. Ivascu Bogdan - student Psihologie
5. Panait Cristina - student PIPP

Membri în Consiliul Departamentului:
1. Conf. univ. dr. Ticuşan Marilena
2. Lect. univ. dr. Vancea Florin