Lista lucrarilor stiintifice in domeniul disciplinelor din postul didactic